TARİH: 6 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURSAM), Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) işbirliğinde, 06 Şubat 2019 tarihinde “Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk ve Sürdürülebilir Finans Yönetimi Çalıştayı”nın gerçekleştirilecektir.

08 Mayıs 2019 tarihinde “Yönetişimde İnovatif Yaklaşımlar” teması ile gerçekleştireceğimiz “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu” öncesi düzenlenecek çalıştaylar arasında yer alan bu Çalıştayın, “Kurumsal Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans” konularında gerek akademik çalışmaların, gerekse özel sektör uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturması amaçlanmaktadır.

06 Şubat 2019 tarihinde düzenelenecek olan “Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk ve Sürdürülebilir Finans Yönetimi” başlıklı Çalıştayımızın, aşağıdaki gibi, öğleden önce ve öğleden sonra, 2 ayrı oturum olacak şekilde düzenlenmesi planlanmıştır:

Öğleden Önceki 1. Bölüm (10:00 – 12:00 arası) : Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• Risk Yönetiminde ve Kriz Yönetiminde İletişim
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Öğleden Sonraki 2. Bölüm (13:00 – 17.00) : Kurumsal Risk ve Sürdürülebilir Finans
• Sürdürülebilir Üniversite ve Etkileşim Ekonomisi
• Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim
• Sürdürülebilir Finans ve Entegre Raporlama

İlk oturumda “Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı bir çalışma, ikinci oturumda ise, “Kurumsal Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans” konularında şirket uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir çalışma yapılması öngörülmüştür. Ayrıca elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak sonuç metinleri sempozyumda da sunulacaktır.