Sempozyum Programı

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUM PROGRAMI

08 MAYIS 2019

İAÜ Florya Kampüsü – A Konferans Salonu

Açılış: 10.00 – 11. 00

Açılış Konuşmaları:

Dr. Öğr. Üyesi M. Adil Salepçioğlu – Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik UAM Müdürü
Sn. Turgut Abacıoğlu – Business Consultant at GlobalWonks
Sn. Doğu Özden – Kurumsal Risk Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Feyyaz Ünal – Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Egemen Bağış – T.C. Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Yadigar İzmirli – İAÜ Rektörü
Dr. Mustafa Aydın – İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı

—————————————

Ödül Töreni : 11.00 – 11.15

Yönetişimde İnovasyon Ödülleri

—————————————

Keynote Speaker : 11.15 – 11.30

Sn. Prof.Dr. Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü

—————————————

Çalıştay Bildirileri : 11.30 – 12. 30

Kurumsal Risk ve Sürdürülebilir Finans Çalıştayı Sunumu :
Doç. Dr. Ayben Koy / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Enerjide Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkileri Çalıştayı Sunumu :
Sn. Mine İzmirli / Maya Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı Kurucusu

Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalıştayı Sunumu :
Sn.Fatma Çelenk / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkan Yrd.

Ara: 12.30 – 13.00

—————————————

İAÜ Florya Kampüsü – B Blok 402 ve 403 no’lu Toplantı Salonları

BİLDİRİ SUNUMLARINA İLİŞKİN PANELLER EŞ ZAMANLI YAPILACAKTIR

Yönetişim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Ekonomisi Paneli : 13.00 – 16.30 (403 nolu salon)
Moderatör – Prof. Dr. Öcal Usta / İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi

Enerjide Sürdürülebilirlik Uygulamaları Paneli : 13.00 – 14.30 (402 nolu salon)
Moderatör- Doç. Dr. Sevim Budak / İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sürdürülebilirlik İletişimi Paneli : 14.30 – 16.30 (402 nolu salon)
Moderatör- Prof. Dr. Sevgi Kalkan/ Yeni Yüzyıl Üniversitesi