8 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek olan Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu -2019 ile ilgili kurul bilgileri aşağıda verilmektedir:

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat Adil SALEPÇİOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İİBF İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi.)

Düzenleme Kurulu Üyeleri (Soyadı Alfabetik Sırasıyla)

Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Tülin İRGE (İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, İİBF İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KATMAN (İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İİBF Siyaset Bilimi ve Ul. İl. Öğretim Üyesi.)

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUMU BİLİM KURULU

 

Bilim Kurulu Üyeleri (Unvan/Soyadı Alfabetik Sırasıyla)

Prof. Dr. Vedat AKGİRAY Boğaziçi Üniversitesi, Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü.

Prof. Dr. Güler ARAS Yıldız Teknik Üniversitesi, Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü.

Prof. Dr. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı.

Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı.

Prof. Dr. İnci ERDEM ARTAN Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Murat FERMAN Beykent Üniversitesi Rektörü.

Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı.

Prof. Dr. Celal Nazım İREM İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı.

Prof. Dr. Sevimece KARADOĞAN DORUK İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı.

Prof. Dr. Seda MENGÜ İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı.

Prof. Dr. İdil SAYIMER Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bölüm Başkanı.

Prof. Dr. Hülya YENĞİN İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı.

Doç. Dr. Emre ERŞEN Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi.

Doç. Dr. Emre İŞERİ Yaşar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bölüm Başkanı.

Dr. Öğr. Üyesi A. Suna ERSES Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi.

Dr. Öğr Üyesi Mehmet Ali KÜÇÜKER Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi

Dr. Volkan ÖZDEMİR Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı.

Dr. Mustafa TOLAY Tolay Enerji, Yönetim Kurulu Başkanı.

SEMPOZYUM TAM METİN BİLDİRİLERİ DEĞERLENDİREN HAKEM HEYETLERİ

Yönetişim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Ekonomisi Hakem Heyeti; (Soyadı Alfabetik)

1 – Prof. Dr. Vedat Akgiray – Boğaziçi Üniversitesi / Merkez Direktörü (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

2- Prof. Dr. Murat Ferman – Beykent Üniversitesi / Rektör (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

3- Prof. Dr. Öcal Usta – Kent Üniversitesi / Bölüm Başkanı (Sempozyum Panel Moderatörü)

Sürdürülebilirlik Uygulamaları Hakem Heyeti; (Soyadı Alfabetik)

1 – Doç. Dr. Sevim Budak – İstanbul Üniversitesi / Bölüm Başkanı (Sempozyum Panel Moderatörü)

2- Doç. Dr. Emre Erşen – Marmara Üniversitesi / Bölüm Başkanı (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

3- Prof. Dr. Hasan Heperkan – İstanbul Aydın Üniversitesi / Dekan (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

Sürdürülebilirlik İletişimi Hakem Heyeti; (Soyadı Alfabetik)

1 – Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akbulut – İstanbul Aydın Üniversitesi / Dekan Yrd. (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

2- Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk – Marmara Üniversitesi / Bölüm Başkanı (Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi)

3- Prof. Dr. Sevgi Kalkan – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Öğretim Üyesi (Sempozyum Panel Moderatörü)

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUMU ÇALIŞMA KOMİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Adil SALEPÇİOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İİBF İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi.)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Ebrar LEVENT (İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Öğretim Üyesi.)

Dr. Öğr. Üyesi Esin Benhür AKTÜRK (İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, Yerel Yönetimler Programı, Öğretim Üyesi.)