TARİH: 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

Oturumun Amacı:
Akademi, sivil toplum ve özel şirketler bağlamında Enerjide Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkileri ve buna bağlı uygulamalarda karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması.


Oturumun Katılımcı Profili
Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanında çalışan Akademisyenler
Enerji Ajansları, Karbon Saydamlığı, İklim Değişikliği ve Çevresel konularda faaliyet gösteren STK’ların Uzman ve/veya Yöneticileri
Kurumsal Şirket Uzman ve/veya Yöneticileri


Hangi Katkılar Bekleniyor
Türkiye ölçeğinde enerji, çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik alanlarında sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik yöntem ve işbirlikleri oluşturulması hedeflenmektedir.