SEMPOZYUM İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER

Sempozyum Bildiri Özeti Teslim Tarihi: 29 Mart 2019

Sempozyuma Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 10 Nisan 2019 (Kabul bilgisi, tebliğ özeti gönderen katılımcılara e-posta aracılığıyla bildirilecektir)

Sempozyum Bildiri Tam Metin Teslim Tarihi: 30 Nisan 2019

Sempozyum Tarihi: 8 Mayıs 2019

Katılım Ücreti: 200 TL (Öğrenciler bildiri sunum bedelinden muaftır)

Hesap No: İstanbul Aydın Üniversitesi – IBAN No : TR25 0006 2001 6740 0006 2959 31

Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi, A Blok Konferans Salonu

UYARI: Sempozyumda sunulan ve tam metni sempozyum kitabında yayınlanan bildiriler tezli yüksek lisans ve doktora programlarında aranan yayın şartını karşılamaktadır. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.  

SEMPOZYUM BİLDİRİ BAŞVURUSU

  • Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu 2019’a bildiri ile katılmak isteyen akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler bildiri özetlerini kısa özgeçmişleri ve iletişim bilgileriyle birlikte 29 Mart 2019 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.
  • Bildiri başvuruları için atılacak maillerde bildiri sahipleri “Sempozyum Konu Başlıkları”ndan hangisine yönelik bildiri hazırladıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
  • Bildiri özetleri “Bildiri Özet Yazım Kurallarında” belirlenen kriterlere göre hazırlanmalıdır.
  • Sempozyum başvurusunda tek e-posta adresi kullanılmalıdır.
  • Değerlendirme 10 Nisan 2019 tarihinde tamamlanarak bildiri başvurusu sahibinin başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine bildirilecektir.
  • Sempozyum bildiri kitabı Sempozyum esnasında katılımcılara sunulacağı için bildiri tam metinleri 30 Nisan 2019 tarihine değin sorumlu yazar imzalı “Telif Hakkı Devri Formu” ile birlikte [email protected] adresine gönderilmelidir.
  • Bildiri kabul maili ile birlikte “Telif Hakkı Devri Formu” da gönderilecektir.
  • Bildiri tam metinleri Bildiri Yazım Kurallarında belirlenen standartlara göre hazırlanmalıdır.
  • Sempozyum Programı 25 Nisan 2019 tarihinde web sitesi aracılığıyla ilan edilecektir.
  • Seçili makaleler IJEMME’de ve editörlü kitap olarak yayınlanacaktır.

Bildiri Başvuru Metni (PDF)

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

1. Panel: Yönetişim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Ekonomisi

A. Dijital Çağın Yönetim Organizasyon Yaklaşımları
a. Dijital İşletmecilik ve Reorganizasyon Yaklaşımları (Yeniden Yapılanma ve Süreç Yenileme, Network (Şebeke) Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Matris Organizasyonlar ve Personel Güçlendirme)
b. Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik (Organizasyonlarda Dijital Dönüşüm, Dijital Liderlik ve e- Dönüşüm)

B. Kurumsal Yönetim ve İşletmelerde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları
a. İşletme, Kurum ve Kuruluşlarda Kurumsal Yönetim Uygulamaları
b. Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri
c. Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama

C. Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans
a. Bilgi Toplumundan Risk Toplumuna
b. Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
c. Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

D. Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Yaratıcı Ekonomi
a. Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma
b. Üniversitelerin Yaratıcı Ekonomideki Dönüştürücü Yeri (Teknolojik ve Eğitimsel Katkılar)

2. Panel: Enerjide Sürdürülebilirlik Uygulamaları

A. Enerji Verimliliği
a. Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri
b. Akıllı Şebeke Sistemleri ve Uygulamaları
c. Sanayi, Endüstri ve Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları
d. Enerji Verimliliği Finansmanı

B. Enerji Sektöründe Yeni Teknolojilerin Uygulanması
a. Yenilenebilir Enerji Alanında Uygulamalar
b. Enerji Sektöründe Dijitalleşme Örnekleri

C. Düşük Karbon Ekonomisi
a. Dünya’da ve Türkiye’de Karbon/Emisyon Ticareti
b. Türkiye’deki Ekolojik Ayak İzi Uygulamaları

D. Enerji Politikaları
a. Enerji Politikalarında Stratejik Gelişmeler
b. Enerji Politikalarında Riskler ve Risklerin Yönetilmesi
c. Enerji Politikalarında Enerji Düğüm Noktaları, Deniz Rotaları ve Enerji Koridorları
d. Enerji Politikaları ve Çatışma Bölgeleri
e. Enerji Politikalarında Türkiye’nin Stratejik Konumu ve Güncel Gelişmeler
f. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Enerji Politikaları ve Geleceğe Bakış

3. Panel: Sürdürülebilirlik İletişimi

A. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
a. Aktivizm ve Sosyal Sorumluluk
b. Kurumsal İtibar ve Kurumsal Vatandaşlık
c. Dijital Sosyal Sorumluluk
d. Rıza Mühendisliği ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
e. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modellerinde Yeni Yaklaşımlar ve Yansımaları

B. Kurumsal İletişim Boyutuyla Sürdürülebilirlik
a. Marka Bilinci ve Sürdürülebilirlik
b. Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurum Kimliği İnşası
c. Sürdürülebilirlik ve Kurum Kültürü
d. Mükemmel Halkla İlişkiler ve Sürdürülebilirlik
e. Sürdürülebilirlik ve Yeni Pazarlama Yaklaşımları (Yeşil pazarlama, procumer vb.)
f. Sürdürülebilirlik ve Paydaş Yönetimi (Kurumsal Sosyal Sermaye vb.)

Bildiri Sunulacak Konu Başlıkları (PDF)

BİLDİRİ ÖZET YAZIM KURALLARI

Dil

• Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
• Yazımında yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.
• Özet bölümünde çalışmanın gerekçesi, kullanılan yöntemler ve ulaşılan önemli sonuçlar kısaca belirtilmelidir.

Sayfa Düzeni

• Bildiri özet gönderimi A4 sayfa (210*297) standardında ve Word formatında olmalıdır.
• Sayfa düzeni tek sütunlu, sayfada sağdan ve soldan 2 cm, alttan ve üstten 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Metin Düzeni

• Bildiri başlığı olabildiğince kısa ve çalışmanın içeriğine uygun olmalıdır.
• Bildiri başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
• İngilizce başlık Türkçe özet metninden sonra sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.
• Başlık olarak “Özet” ve “Abstract” sözcükleri 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde sola hizalı olmalıdır.
• Türkçe ve İngilizce özet/abstract metinleri 10 punto, Times New Roman yazı karakterinde, her iki yana hizalı olmalıdır.
• Sözcük sayısı en az 150 en fazla 300 olmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı, kısaltma kullanımının gerekli ise ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde belirtilmelidir.

Anahtar Sözcük Kullanımı

• Özetten hemen sonra en az 4, en çok 6 sözcük kullanılmalıdır.

• Özet, Türkçe metnin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde, sola hizalı, altı çizili ve 10 punto ile “Anahtar Sözcükler” başlığı yazılmalıdır.

• Anahtar sözcükler 9 punto, Times New Roman yazı karakterinde, Anahtar Sözcükler başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.

• Abstract, İngilizce metnin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde, sola hizalı, altı çizili ve 10 punto ile “Keywords” başlığı yazılmalıdır.

• Keywords 9 punto, Times New Roman yazı karakterinde, Keyword başlığının altında sola hizalı olarak yazılmalıdır.

Yazar Bilgileri

• Yazar adları, bildiri başlığından sonra bir satır aralık bırakılıp, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı, 11 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.

• Her bir yazar için soyadından sonra yazar adreslerini gösteren ondalık üst indisler kullanılmalıdır.

• Birden çok yazar olan bildirilerde sorumlu yazarı belirtmek için üst indis olarak “*” işareti kullanılmalıdır.

• Yazar adresi, yazar adlarından sonra 1 satır aralık bırakılarak, baş harfleri büyük olacak şekilde, sola hizalı biçimde, 8 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır.

• Adres bilgisi kısaltma kullanmadan; varsa üniversite adı, fakülte ve bölüm adı, ya da organizasyon adı ile posta kodu ve şehir biçiminde verilmelidir

• Aynı adresteki yazarlar, aynı üst indis kullanılarak aynı satırda gösterilmelidir.

• Adres satırındaki indis numaraları, adres bilgisinin en solunda olmalıdır.

• Adreslerde yazar unvanları kullanılmamalıdır.

• Sorumlu yazara ilişkin telefon ve varsa faks bilgileri, sayfa en altına dip not olarak, 8 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakterinde düzenlenmelidir ve indis belirteci olarak “*” işareti kullanılmalıdır.

• Makalenin tüm yazarlarının e-posta adresleri sorumlu yazar bölümünün altına, 8 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

Bildiri Yazım Kuralları (PDF)

Bildiri Sunulacak Konu Başlıkları (PDF)

Bildiri_Basvuru_Metni (PDF)

Telif Hakkı Formu (PDF)