KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SEMPOZYUMU 2019
“YÖNETİŞİMDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR”

“Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu 2019”, 8 Mayıs 2019 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte Sempozyuma gerek katılımcı olarak, gerek izleyici olarak ve özellikle Bilim Kurulu ve Hakem Heyeti Üyesi olarak iştirak eden tüm paydaşlarımıza, yardımlarını esirgemeyen Akademik ve İdari personele, Sempozyumun en iyi şekilde gerçekleşmesi için maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Bildiri Sahiplerinin ve Enstitülerin Dikkatine: 

Hakem onayından geçen tam bildiriler ilan edilmiştir. Bu linki takip eden sayfada,  “Bildiri Sahipleri’nin üzerine tıkladığınızda Bildiri Tam Metinlerine Ulaşabilirsiniz.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) işbirliğinde 8 Mayıs 2019 tarihinde “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Yönetişimde İnovatif Yaklaşımlar” teması ile gerçekleştirilecek ve gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildiriler aracılığı ile alanında uzmanların yer alacağı sempozyumda günümüz dünyasının gerekliliklerini yerine getirmek için büyük çabalar sarf ettiği “sürdürülebilirlik” kavramı “kurumsal yönetim” boyutuyla ele alınacaktır.

Sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde 6 Şubat 2019 tarihinde “Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk ve Sürdürülebilir Finans Yönetimi”, 6 Mart 2019 tarihinde ise “Enerjide Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etkileri” başlıklarında çalıştaylar düzenlenecek ve çalıştaylarda elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak sonuç metinleri sempozyumda deklare edilecektir.

Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulacağı, bu alandaki uygulamalara yönelik mevcut veya olası sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulmasını amaçladığımız sempozyum ile yaşadığımız yüzyıla ve parçası olduğumuz topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmede önemli bir adım atacağımıza inanıyor, konunun uzmanı olan değerli akademisyenlerin linkteki konu başlıklarında katkılarını bekliyoruz.

Sempozyum konu başlıklarına göre bildiri sunumu gerçekleştirmek isteyen akademisyen ve uzmanların “Bildiri Özet Yazım Kuralları”na göre hazırladıkları bildiri özetlerini 29 Mart 2019 tarihine kadar [email protected] adresine mail ile göndermeleri önemle rica ederiz.