Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk Yönetimi Çalıştayı